haber görseli

Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2018 tarihli nüshasında Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortasında uygulanacak asgari sigorta teminatları yayımlandı. İlgili yönetmelik 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete Yazısı ve Teminatlar İçin Tıklayınız