Bireysel Giriş Acente Girişi

Kasko

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

sorular

Kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik sigortası ise aracınızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez.  Kendi aracınızdaki hasar için ayrıca kasko sigortası yaptırmanız gerekir.  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz ancak Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.